ทปอ.ตอบข้อสงสัยหลังประกาศผล A-Level 67 พบร้องเรียนปัญหาเพียบ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตอบข้อสงสัยหลังจากประกาศผล A-Level 67 พบข้อร้องเรียน ปัญหาเพียบ รายงานผลสอบผิดพลาด

วันที่ 18 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศคะแนนสอบวิชา A-Level 2567 เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS 2567 และเป็นคะแนนส่วนสุดท้ายที่จะนำไปรวมกับคะแนนการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ หรือ TPAT

ซึ่งมี 5 กลุ่มวิชา วิชาละ 100 คะแนน ปรากฏว่าหลังผู้เข้าสอบทราบผลคะแนน ก็ได้ทยอยโพสต์ในโซเชียลมีเดีย อาทิ มีเด็กได้คะแนนวิชาสังคมสูงกว่าคะแนนสูงสุดที่ ทปอ.ประกาศ, บางวิชาออกข้อสอบเกินหลักสูตร, มีเด็กที่ได้คะแนนเท่าคะแนนของปี 2566 หลายวิชา, เด็กที่ไม่ได้เข้าสอบวิชาคณิต 1 แต่มีคะแนน เป็นต้น

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Mytcas.com ได้โพสต์คำชี้แจง ทปอ.ตอบข้อสงสัยเรื่องการประกาศผลคะแนน A-Level 2567 ใจความว่า

สืบเนื่องจากการประกาศผลคะแนนรายวิชา A-Level ได้มีประเด็นสงสัยเกิดขึ้น และร้องเรียนมายัง ทปอ.จึงขอชี้แจงดังนี้

Advertisment

กรณีที่ 1 ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าขาดมาสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 แต่มีคะแนนขึ้น 18/100 ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้เข้าสอบรายชื่อเดียวกัน 2 รายในห้องสอบ และเกิดการนั่งสอบผิดที่ ต่อมาเมื่อทราบจึงย้ายที่นั่งสอบไปยังที่ที่ถูกต้อง กระดาษคำตอบที่นั่งผิดถูกส่งเข้าระบบตรวจ ได้คะแนน 18/100 ตามที่รายงานผลสอบ ตอนนี้ได้แก้ไขผลสอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว

กรณีที่ 2 ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าขาดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 แต่มีคะแนนขึ้น 9/100 ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้เข้าสอบรายอื่นเข้าสอบนั่งที่นั่งสอบผิด ส่งผลให้คะแนนตนเองกลายเป็นขาดสอบ และผู้เข้าสอบที่ขาดสอบกลายเป็นมีคะแนน 9/100 ตอนนี้ได้แก้ไขผลสอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว

กรณีที่ 3 ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าจากการประกาศผลสอบ A-Level ปี 2567 ตนเองได้คะแนนเท่ากับ A-Level ปี 2566 ที่สอบไว้ โดยมีคะแนนตรงกัน 4 วิชา ทปอ.ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้เข้าสอบรายหนึ่งได้คะแนนเช่นนั้นจริง ส่วนอีก 3 วิชาที่เหลือได้คะแนนแตกต่างจากปีก่อนหน้า

สำหรับการตรวจให้คะแนนในภาพรวมมีประเด็นการให้คะแนน ดังนี้

Advertisment
  1. วิชาฟิสิกส์ ข้อสอบอัตนัยที่โจทย์ไม่ได้กำหนดค่าคงที่
  • คณะกรรมการออกข้อสอบ พิจารณาให้มีคำตอบที่ถูกต้อง เป็นไปได้ 6 คำตอบ ตามค่าคงที่ที่ผู้เข้าสอบอาจใช้ความละเอียดไม่เท่ากัน
  • วิชาชีววิทยา ข้อ 12 ในชุดที่ 1 และชุดที่ 2 โจทย์ถามถึงระดับออกซิเจนในเหงือกปลา เนื่องจากตัวอักษร A-B-C พิมพ์ไม่ชัดเจนในข้อสอบ
  • คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS มีมติให้ยกข้อสอบฟรี ให้คะแนนทุกคน

2. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ข้อ 9 ชุดที่ 1 และข้อ 10 ชุดที่ 2 โจทย์กำหนดสาร NH4 แต่พิมพ์ไม่ตรงกันในตัวเลือกเป็น NH3

  • คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS มีมติให้ยกข้อสอบฟรี ให้คะแนนทุกคน

3. วิชาสังคม ข้อ 7 ชุดที่ 1 และข้อ 2 ชุดที่ 2

  • คณะกรรมการออกข้อสอบพิจารณาคำร้องแล้ว จึงมีมติให้มีคำตอบถูก 2 คำตอบคือ ตัวเลือก 3 และ 5

4. ข้อสงสัยเรื่องการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 เกินหลักสูตร

  • คณะกรรมการออกข้อสอบพิจารณาแล้ว ลงความเห็นยืนยันว่าไม่เกินหลักสูตรแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง