ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย เดือน มี.ค. 67 ยอด 169 ล้านบาท

ทำฟัน
Photo by Lafayett Zapata Montero/unsplash

ผู้ประกันตนใช้สิทธิทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ยอดเดือน มี.ค. 67 มีผู้ใช้ถึง 3.3 แสนครั้ง จ่ายแล้วกว่า 169 ล้านบาท

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงยอดผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ใช้สิทธิประโยชน์ในกรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ล่าสุดเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 330,813 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 169,431,024 บาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่า ผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิประโยชน์ในกรณีทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ในการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล

โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยตัวเลข ณ 31 มีนาคม 2567 มีสถานพยาบาลเอกชนและคลินิก 3,951 แห่ง และสถานพยาบาลรัฐ 10,654 แห่ง รวมให้บริการแก่ผู้ประกันตนทั้งสิ้นถึง 14,605 แห่ง และยังคงต่อยอดเพิ่มสถานพยาบาลในความตกลงให้บริการทันตกรรมแบบไม่ต้องสำรองจ่ายอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการให้สิทธิผู้ประกันตนที่ต้องเข้ารับบริการด้านสุขภาพช่องปากที่จำเป็นในกรณีประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับช่องปาก ซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อบริการผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษาสุขภาพช่องปากอีกด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisment