ไม่ได้ยกเลิก! ตม.ชี้ แค่เปลี่ยนแบบฟอร์ม ตม.6 ใหม่ ยัน ยังต้องกรอกก่อน”เข้า-ออก”ประเทศ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) แจกเอกสารแถลงข่าวระบุว่า กรณีปรากฏข่าวในสื่อสารมวลชนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามเมื่อวันที่ 4 ส.ค.60 ให้ยกเลิกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ซึ่งต่อไปจะไม่ต้องกรอกรายการใน ตม.6 ในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ตามกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม

“ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกแบบรายการบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) แบบเดิม โดยให้ใช้แบบ ตม.6 แบบใหม่ ที่แนบท้ายกฎกระทรวงแทน ซึ่งยังต้องกรอกรายการในแบบ ตม.6 แบบใหม่ในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยต่อไป

“ทั้งนี้แบบ ตม.6 แบบใหม่ เป็นแบบที่มีข้อมูลซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวิเคราะห์ตลาดการท่องเที่ยว” เอกสารระบุ

 


ที่มา : มติชนออนไลน์