กรมท่าอากาศยานสืบสานปณิธาน ร.9 ปฏิบัติการฝนหลวง-ฝึกนักบิน-

แฟ้มภาพประกอบข่าว

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ “กรมท่าอากาศยาน” กับการสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการเปิดพื้นที่สนามบินสนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ใช้เป็นที่ตั้งฐานการปฏิบัติการบิน

ดรุณ แสงฉาย

“ดรุณ แสงฉาย” อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานมีภารกิจที่มีส่วนสนับสนุนพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของพระองค์ท่านคือฝนหลวง นับเป็นนวัตกรรมชิ้นเอกของประเทศไทยก็ว่าได้ เป็นการฟื้นฟูช่วยเหลือรากหญ้าที่ประสบภัยแล้ง มี 13 ท่าอากาศยานของกรมที่มีส่วนสนับสนุนพระราชกรณียกิจในเรื่องนี้

ที่ผ่านมากรมให้การสนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ใช้ท่าอากาศยานในสังกัดเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการบินฝนหลวง มีสนามบินหัวหินเป็นฐานบัญชาการใหญ่

จากทั้งหมด 13 แห่งกระจายทุกภาค ได้แก่ กระบี่, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ตาก, พิษณุโลก, แพร่, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, สกลนคร, อุดรธานี, อุบลราชธานี

มีเที่ยวบินปฏิบัติการย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2557 อยู่ที่ 2,782 เที่ยวบิน ในปี 2558 อยู่ที่ 2,593 เที่ยวบิน และปี 2559 อยู่ที่ 2,075 เที่ยวบิน ขณะที่ปี 2560 เนื่องจากปริมาณฝนตกชุกมากจะอยู่ที่ 805 เที่ยวบิน

นอกจากนี้กรมยังสนับสนุนพื้นที่สำหรับผลิตบุคลากรด้านการบินที่ขาดแคลน ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นลงและที่เก็บอากาศยาน และเก็บค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในอัตราที่ต่ำ

เพื่อให้โรงเรียนการบินใช้ฝึกนักเรียนการบินและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค

ปัจจุบันมีโรงเรียนการบินใช้บริการสนามบิน 4 แห่ง ได้แก่ 1.สนามบินพิษณุโลก มี บจ.โรยัล สกายเวย์ส และ บจ.ไทย อินเตอร์ ฟลายอิ้ง

2.สนามบินขอนแก่น มีสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) แต่ปัจจุบันขอนแก่นมีเที่ยวบินพาณิชย์มากขึ้น ทาง สบพ.จะขอไปใช้สนามบินร้อยเอ็ดเพิ่ม อยู่ระหว่างการพิจารณา

3.สนามบินชุมพร มี บจ.เอเชีย เอวิเอชั่น แอนท์ เทคโนโลยี และ 4.สนามบินนครพนม มี บจ.บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์


ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้แสดงความสนใจมาจัดตั้งโรงเรียนการบินในสนามบินอีก 2 แห่ง ได้แก่ สนามบินร้อยเอ็ด 3 ราย คือ บจ.บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์, บจ.ดี-0507 ไฟลท์ เทรนนิ่ง, บจ.ศรีราชา เอวิเอชั่น และสนามบินหัวหิน มี 2 ราย คือ บจ.โรยัล สกายเวย์ส และ บจ.พรีเมี่ยม แอร์ไลน์