ปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ เสียชีวิตในวัย 88 ปี

ปิติ สิทธิอำนวย เสียชีวิต
ปิติ สิทธิอำนวย

สิ้น “ปิติ สิทธิอำนวย” ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ เสียชีวิตในวัย 88 ปี มีพิธีมิสซาและวจนพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับ ณ โบสถ์มหาไถ่ ซอยร่วมฤดี 1-8 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ ได้ถึงแก่กรรม ด้วยวัย 88 ปี โดยมีพิธีมิสซาและวจนพิธีกรรมแด่ผู้ล่วงลับ ณ โบสถ์มหาไถ่ ซอยร่วมฤดี กทม. ตั้งแต่วันที่ 1-8 ตุลาคม 2565 (ดูรายละเอียดท้ายข่าว) เจ้าภาพขอความกรุณางดพวงหรีด

สำหรับประวัติ ปิติ สิทธิอำนวย ร่วมงานกับ ธนาคารกรุงเทพ ในตำแหน่ง กรรมการธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นมา หรือกว่า 37 ปี

นายปิติสำเร็จการศึกษา Management Development Program, Asian Institute of Management ประเทศฟิลิปปินส์, Advanced Management Program จาก Harvard Business School, Harvard University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา, Matriculation “A” Level, Cambridge University (Overseas) ประเทศสหราชอาณาจักร, Diploma in Business Administration, Hutching’s Commercial College ประเทศมาเลเซีย และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บจ.กรุงเทพซากุระลีสซิ่ง เมื่อปี 2530-2543, ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บจ.สยามสแควร์ทาวเวอร์ 2532-2543, ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ปี 2534-2544 โดยเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ปี 2535-2549

นายปิติร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพในตำแหน่งกรรมการธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 หรือกว่า 33 ปี และปัจจุบันยังเป็น ประธานกรรมการ บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย

ที่ผ่านมา นายปิติเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารร่วม ในระหว่างที่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ ไปรับหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

นอกจากนี้ ยังมีมีประสบการณ์ทำงานทั้งประธานกรรมการ Asian Finance Corporation Limited ประเทศสิงคโปร์ ประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สยามสแควร์ทาวเวอร์ จำกัด กรรมการ Bangkok Sakura Leasing Company Limited เป็นต้น

ปิติ สิทธิอำนวย เสียชีวิต