หุ้นกู้ TRUE เคาะดอกเบี้ยแล้ว จ่ายสูงสุด 4.6% เริ่มขาย 26 ม.ค.นี้

หุ้นกู้ TRUE

“ทรู คอร์ปอเรชั่น“ เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ระหว่าง 3.15-4.60% ต่อปี มีหุ้นกู้เสนอขายจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี คาดเสนอขาย 26-30 ม.ค. 67 นี้

วันที่ 9 มกราคม 2567 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ชุดใหม่ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

และคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 จะเปิดให้จองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

หุ้นกู้ TUC ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 และ 24 ม.ค.นี้

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 และ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ก่อน

ยุภา ลีวงศ์เจริญ
ยุภา ลีวงศ์เจริญ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจลงทุนต่อเนื่องสามารถนำเงินที่ได้รับคืน มาจองซื้อหุ้นกู้ TRUE ชุดใหม่ ที่คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อวันแรกในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยหุ้นกู้ TRUE ชุดใหม่มีอายุระหว่าง 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม นักลงทุนที่ชอบลงทุนระยะสั้นก็สามารถเลือกลงทุนในรุ่น 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี 3 เดือน นักลงทุนที่ชอบลงทุนระยะกลางก็อาจเลือกลงทุนในรุ่น 5 ปี 3 เดือน หรือนักลงทุนที่ชอบลงทุนระยะยาวและต้องการดอกเบี้ยเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็อาจเลือกจะลงทุนในรุ่น 10 ปี เพราะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า”

“ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ถือหุ้นกู้ TUC ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคมนี้ ที่ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปี 2567 ตามการคาดการณ์ หลังจากที่ธนาคารกลางประเทศหลัก ๆ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางอังกฤษ เริ่มส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 หลังจากเงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง ทำให้การลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งให้ผลตอบแทนคงที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ในช่วงที่ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริง” นางสาวยุภากล่าวเพิ่มเติม

โดยบริษัทและหุ้นกู้ TRUE ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” (“คงที่”) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งแสดงถึงสถานะความเสี่ยงด้านการเงินและด้านธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีตำแหน่งทางการตลาด (Market Position) ที่แข็งแกร่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เสริมทัพด้วยโครงข่ายทั่วประเทศ ชุดคลื่นความถี่ที่ครอบคลุม และชื่อแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อถือ

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ TRUE ชุดใหม่ทั้ง 5 ชุดมีดังนี้

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี (ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5)

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำหรับผู้จัดการจัดจำหน่ายได้แก่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking, ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือจองซื้อทางออนไลน์ (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าวและนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา


หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยทุกสาขา หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป CIMB Thai Digital Banking, ธนาคารยูโอบีทุกสาขา, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet