ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 85 วัน 146,661 มูลหนี้รวม 10,616 ล้าน

แก้หนี้ หนี้นอกระบบ

ปลัด มท.เผย เหลือเวลารับลงทะเบียนหนี้นอกระบบอีก 6 วัน หลังครบ 85 วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 146,661 ราย มูลหนี้รวม 10,616 ล้าน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 16,963 ราย มูลหนี้ลดลง 745 ล้าน ย้ำลงทะเบียนวันสุดท้าย 29 ก.พ. 67 นี้

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 85 โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานผลการลงทะเบียน พบว่า

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 146,661 ราย มูลหนี้รวม 10,616.621 ล้านบาท เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 121,799 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,862 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 118,015 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,213 ราย เจ้าหนี้ 8,527 ราย มูลหนี้ 952.077 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,917 ราย เจ้าหนี้ 5,632 ราย มูลหนี้ 405.967 ล้านบาท
  3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,415 ราย เจ้าหนี้ 4,409 ราย มูลหนี้ 357.715 ล้านบาท
  4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 5,099 ราย เจ้าหนี้ 4,221 ราย มูลหนี้ 446.702 ล้านบาท
  5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 4,069 ราย เจ้าหนี้ 2,990 ราย มูลหนี้ 378.035 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 243 ราย เจ้าหนี้ 244 ราย มูลหนี้ 14.844 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 350 ราย เจ้าหนี้ 270 ราย มูลหนี้ 24.108 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 391 ราย เจ้าหนี้ 303 ราย มูลหนี้ 15.308 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 466 ราย เจ้าหนี้ 349 ราย มูลหนี้ 20.679 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 472 ราย เจ้าหนี้ 382 ราย มูลหนี้ 26.890 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 26,865 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 16,963 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 2,439.581 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,693.671 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 745.910 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม

โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,332 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 477 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 283.428 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 49.957 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 233.470 ล้านบาท

“สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่แล้ว 288 คดี ใน 40 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการช่วยทำให้พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งในเรื่องการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาส

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครั้งล่าสุดที่ได้มีการหารือในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายโดยมีดอกเบี้ยต่ำ พิจารณาและประเมินจากความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ซึ่งก็จะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาเกิดหนี้เสียต่ำ ไม่ถึงร้อยละ 10 และแสดงให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญ

ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 6 วันที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ อย่างไรก็ตามภาครัฐมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนที่เป็นหนี้นอกระบบ ได้มาลงทะเบียนให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานภาครัฐ

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง On-site ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ