ตลท. รับ DR “VENTURE19” อิงหุ้นเทคโนโลยีการแพทย์สิงคโปร์ เทรด 28 ก.พ. นี้

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหุ้น หุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ DR “VENTURE19” อ้างอิงหุ้นเทคโนโลยีการแพทย์ของสิงคโปร์ ออกโดย บล. หยวนต้าเริ่มซื้อขาย 28 ก.พ. นี้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับ “VENTURE19” ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt หรือ DR) ที่อ้างอิงหุ้น Venture Corporation Limited บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการแพทย์ ประเทศสิงคโปร์ ออกโดย บล. หยวนต้า ซึ่งจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

โดย DR “VENTURE19” อ้างอิงหุ้นสามัญของ Venture Corporation Limited บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ การพัฒนาเครื่องมือปฏิบัติการในห้องทดลอง เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และยังเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน semiconductor ของระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต และอุปกรณ์ IoT โดย DR “VENTURE19” ทั้งนี้ DR ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือโครงการ “Thailand-Singapore DR Linkage” ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์

DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินบาท ผู้สนใจศึกษารายละเอียด DR “VENTURE19” ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด www.yuanta.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/th/dr