บลจ.กสิกรไทย ผนึกพันธมิตร “ลอมบาร์ด” ดันกองทุน ESG สู่ 3 หมื่นล้าน ภายใน 3 ปี

บลจ.กสิกรไทย

บลจ.กสิกรไทย ผนึกพันธมิตร “ลอมบาร์ด โอเดียร์” สถาบันการเงินระดับโลก ดันกองทุน ESG พร้อมตั้งเป้าทะลุ 3 หมื่นล้านบาท ภายใน 3 ปี คาดปีนี้ AUM เติบโตมากกว่า 10% จากสิ้นปี 2566 อยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สถาบันการเงินมีบทบาทในการเป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกสิกรไทยจึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) อย่างต่อเนื่อง และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

รวมทั้งมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการผลักดันการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง รวมทั้งมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ธนาคารกสิกรไทยจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง KAsset และ Lombard Odier ที่ต่างก็ให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืน และเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน นำไปสู่การยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนไปอีกขั้น เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาวแก่นักลงทุน และสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

ด้านนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด หรือ KAsset เปิดเผยว่า KAsset ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์จนถึงการสร้างพอร์ตการลงทุน

และเป็น บลจ.แรกของไทยที่เข้าร่วมลงนาม UN-supported Principles for Responsible Investment (UNPRI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการปฏิบัติตามหลักการลงทุนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564

“ขณะที่ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) เติบโตมากกว่า 10% จากสิ้นปี 2566 ที่อยู่ 1.4 ล้านล้านบาท”

KAsset ยังเป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) โดยในปัจจุบัน KAsset มีกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็น SRI Fund จำนวน 6 กองทุน และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79% ของทั้งอุตสาหกรรม (ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต. ณ 31 ม.ค. 67)

ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสำคัญต่อการลงทุนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ KAsset ในการมุ่งพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้รองรับและสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ดังนั้น ความร่วมมือกับ Lombard Odier ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน จะช่วยเสริมศักยภาพให้ KAsset สามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการกองทุนทั้งหมดภายใต้การบริหาร รวมถึงกองทุนที่มีกลยุทธ์ด้าน ESG ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทย พร้อมช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีพัฒนาการด้านการลงทุนที่ยั่งยืนเติบโตทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก

“ตอนนี้ AUM ที่เรามีความร่วมมือกับลอมบาร์ด อยู่ที่ 2.4 หมื่นล้านบาท โดยเป็นกองทุน ESG ประมาณ 3-4 พันล้านบาท ซึ่งเราตั้งเป้าทุกกองทุนภายใน 3 ปี (พ.ศ. 67-69) จะเติบโตอยู่ที่ 6-7 หมื่นล้านบาท ส่วนกองทุน ESG อยู่ที่ 3 หมื่นล้านบาท” นายอดิศรกล่าว

นายอูแบร์ เคลเลอร์ Senior Managing Partner, Lombard Odier เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ยังถือเป็นเรื่องที่ตลาดประเมินไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำธุรกิจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนอีกมหาศาล

“เราในฐานะผู้บริหารการจัดการลงทุน มุ่งสร้างความไว้วางใจเพื่อช่วยนำทางให้นักลงทุน และสร้างความเข้าใจให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภายใต้เศรษฐกิจ Net Zero อีกทั้งเรายังมีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน“

ทั้งเรื่องการแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามปรัชญาการให้บริการของ Lombard Odier ที่มุ่งเน้น “การคิดใหม่” ในการจัดสรรเงินลงทุน

นายวินเซนต์ มาเนียนาต์ Limited Partner, Asia Regional Head and Global Head of Strategic Alliances, Lombard Odier เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง Lombard Odier และ KAsset จะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Lombard Odier กับ KBank ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 10 ปี และด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนที่สั่งสมมากว่า 227 ปี ของ Lombard Odier

“เราจึงพร้อมส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนที่ยั่งยืนให้ KAsset สามารถพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างเต็มศักยภาพ“

อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าสถาบันการเงินและผู้ลงทุนมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นความยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถต่อยอดการให้คำแนะนำ และแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืนให้กับ KAsset เพื่อส่งมอบผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนไทยต่อไป

Lombard Odier เป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 336 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 66) เน้นกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าผ่านโซลูชั่นการลงทุน ส่วน KAsset เป็นผู้นำด้านการจัดการลงทุนของไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 1.50 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 67)

โดยมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความโปร่งใส ตลอดจนการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม ดังนั้น ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง KAsset และ Lombard Odier จึงเป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ KAsset ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญกับการลงทุนที่ยั่งยืน

และเป็นอีกแรงผลักดันในการขับเคลื่อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในประเทศตามหลักการแห่งความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยในระยะยาว