หน้าแรก หัวข้อข่าว ESG

ข่าว: ESG

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ESG โอกาส+ความเสี่ยง การลงทุน บจ.ไทยของต่างชาติ

นับวันเรื่องของสิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance-ESG) จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตลาดทุน และนักลงทุนมากขึ้นเร...
ประกอบบทความ

การประเมิน ESG สำคัญไฉน ?

CSR Talk พิพัฒน์ ยอดพฤติการ สถาบันไทยพัฒน์ จากข้อมูลของ SustainAbility ที่เผยแพร่ในเอกสาร Rate the Raters 2020 : Investor Survey and In...

ลงทุนวิถีใหม่ “Sustainable Investment” เน้นยั่งยืน รับผลตอบแทนระยะยาว

ธีรวัตร์ นรอิงคสิทธิ์ ที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM  Sustainable Investment ลงทุนวิถีใหม่เน้นความยั่งยืน   ในปี 2564 นี้ คิดว่าหลายคนคงต้อ...
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

แลไปข้างหน้า บทบาท SET ผลัก บจ.ก้าวสู่สากล

หากมองภาพรวมเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ “SET” จะเห็นว่านอกจากการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร...
ภาพจาก : Visual Stories || Micheile - unsplash

Thailand Focus ขับเคลื่อน ESG ตลาดทุนไทยยั่งยืน

ตลอดเวลาเกือบ 2 ปีที่โลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวล เพราะเศรษฐกิจอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน และไม่สา...
ซิตี้แบงก์ ลงทุนความยั่งยืน

ซิตี้แบงก์ ระดมทุนกว่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หนุนการลงทุนความยั่งยืน

ธนาคารซิตี้แบงก์ เปิดข้อมูลรายงานผลการสำรวจเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ใน 14 ตลาดทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ระบุไตรมาสที่ ...
ประกอบบทความ

การออกแบบหมุนเวียน

คอลัมน์ CSR Talk สมาคมโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ขณะนี้ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “bio-circular-green economy”...
ภาพประกอบบทความ

“ไทยพัฒน์” ประกาศรายชื่อ 24 หุ้นกลุ่ม-15 หุ้นคงทนฝ่าโควิด

คอลัมน์ CSR Talk สถาบันไทยพัฒน์ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG emerging ปี 2564 พร้อมเปิดเผยรายชื่อ 15 หลักทรัพย์ที่อยู่ในทำเนี...
ภาพจาก : Singkham - Pexels

ESG เริ่มเห็นผลทางธุรกิจ

คอลัมน์ CSR Talk ปัจจุบันผู้บริหารต่างมีการตัดสินใจที่ถูกผลักดันจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (environment) สังคม (social) และบรรษัทภิบาล (govern...

“ชไนเดอร์ อิเล็คทริค” ดันแผนเชิงรุก-ก้าวสู่ความยั่งยืน

แม้ว่าปี 2563 เป็นปีที่ยากลำบากในการดำเนินธุรกิจของเกือบทุกบริษัท เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่สำหรับ “ชไนเดอร์ ...

ข่าวเด่นวันนี้