ก.คลังออกประกาศรายละเอียด “ธนบัตรที่ระลึก ในหลวง ร.9” ที่จะนำออกใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังได้ออกประกาศ เรื่อง ลักษณะ สี และขนาดบัตรที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท ที่จะนำออกใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทางต่อประเทศชาติและพสกนิกรทั้งปวงเสมอมา ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นเป็นการสมควรนำบัตรที่ระลึก “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมืได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ชนิดราคา 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 จึงประกาศลักษณะ สี และขนาดของบัตรที่ระลึกทั้ง 5 ชนิดราคา ดังกรากฏรายละเอียดและตัวอย่างภาพธนบัตรดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่