คปภ.อนุมัติเก็บเบี้ยประกันรถท่องเที่ยวขนส่งแบบ “รายงวด” บรรเทาผลกระทบโควิด

คปภ.บรรเทาผลกระทบโควิด-19 อนุมัติเก็บเบี้ยประกันรถยนต์รายงวดสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและขนส่งที่ทำประกันภัยนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2563

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การะบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ดังนั้นทางคปภ.ได้ออกประกาศสำหรับการประกันภัยรถยนต์ฉบับที่ 6 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้เอาประกันที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งมีการทำสัญญาประกันภัยนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563 ให้บริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันรถยนต์เป็นรายยงวดได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ