ด่วนที่สุด! ครม. เคาะ “ลวรณ” อธิบดีกรมสรรพสามิต “พชร” กรมศุลฯ

ลวรณ แสงสนิท

ครม. เคาะ “ลวรณ แสงสนิท” นั่ง อธิบดีกรมสรรพสามิตร – พชร กรมศุลกากร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง) จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

1.ย้าย นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

2. โอน นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

Advertisement

3.โอนนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต

4. โอนนางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่ากรมธนารักษ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

พชร อนันตศิลป์
พชร อนันตศิลป์