SAM เปิดตัว “ธรัฐพร เตชะกิจขจร” นั่งเก้าอี้ MD คนใหม่ สานต่อ คลินิกแก้หนี้

ธรัฐพร เตชะกิจขจร
ธรัฐพร เตชะกิจขจร

SAM เปิดตัว “ธรัฐพร เตชะกิจขจร” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส. คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ) ได้มีมติแต่งตั้ง นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร อายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค (Virginia Tech) ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจการเงินและการลงทุนอย่างยาวนาน เคยร่วมงานกับ กลุ่มบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเวลากว่า 16 ปี

โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นตำแหน่งสุดท้าย หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 5 ปี ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร


นายธรัฐพร กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SAM หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินมาอย่างแข็งแกร่งมากว่า 20 ปี รวมทั้งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดูแล โครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเชิงรุกอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศในภาวะปัจจุบัน

และเชื่อมั่นว่า ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานและการมีส่วนร่วมในการผลักดันในสถาบันการเงินหลายแห่งที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพ จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน SAM ให้บรรลุเป้าหมายในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของภาครัฐ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงและความเติบโตของประเทศในระยะยาว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ