ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลนามสกุลดัง “สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ”

ราชกิจจาฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง “สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ” หลังกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง และศาลมีคำสั่งให้ลูกหนี้ล้มละลาย

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล4310/2565 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี  และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายสมบัติ เลาหพงศ์ชนะ ลูกหนี้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว

ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พ.ศ. 2483ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ