ป.ป.ช. ประกาศเพิ่มตำแหน่ง “เจ้าพนักงานของรัฐ” ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เพิ่มตำแหน่ง “เจ้าพนักงานของรัฐ” ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.เพิ่มเติม มีผลใน 60 วันหลังประกาศในราชกิจจาฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 ลงนามโดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวมีการเพิ่มตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ได้แก่

  • รองเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด
  • ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
  • ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
  • ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ
  • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  • รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  • รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ