กทม.ลดภาษีที่ดิน 15% เจ้าของที่ดินต้าน ไม่ให้พนักงานสำรวจเข้าพื้นที่

เทศกิจ-ภาษีที่ดิน

กทม. สั่งส่งเทศกิจประกบคู่พนักงานสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขยายฐานภาษี หลังมาตรการลดภาษีที่ดิน 15% เจอด่านเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าประเมินราคา

วันที่ 27 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร ให้ฝ่ายเทศกิจประจำเขต ร่วมสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงห้องชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ร่วมกับพนักงานสำรวจ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ได้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 15% ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเร่งสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่เพื่อขยายฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นายขจิต ชัชวาณิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ก่อนหน้านี้เกิดปัญหาที่เจ้าพนักงานสำรวจไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ได้ให้ความยินยอม ประกอบกับพนักงานสำรวจไม่มีอำนาจในการเข้าพื้นที่ตามกฎหมาย จึงต้องมีคำสั่งให้พนักงานเทศกิจซึ่งเป็นพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าพื้นที่ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เข้าร่วมสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Advertisement

ด้านนายโอฬาร อัศวพลังกุร ผู้อำนวยการกองรายได้ สำนักการคลังกรุงเทพมหานคร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทางกองรายได้ ได้รับการแจ้งปัญหาจากระดับสำนักงานเขตว่าไม่สามารถเข้าสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดยปัญหานี้ส่วนใหญ่จะพบในเขต กทม.ชั้นใน โดยไม่สามารถระบุได้ว่ามีสัดส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถสำรวจได้เพราะเหตุนี้จำนวนเท่าใด

ซึ่งนอกจากเหตุผลตามที่ระบุในหนังสือดังกล่าวแล้ว ยังมีเหตุผลจากแนวนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้เร่งสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครบถ้วนโดยเร็วด้วย

Advertisement