งานแห่พระแม่อุมาเทวี ตำรวจเตือนปิดถนน 4 เส้นทาง 24 ต.ค.นี้

งานแห่พระแม่อุมาเทวี วัดแขก

กองบัญชาการตำรวจนครบาลและเขตบางรักแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางานแห่พระแม่อุมาเทวี วัดแขก พีธีแห่ใหญ่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นี้ ปิดการจราจร 4 เส้นทาง ตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 จัดว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีอีกงานหนึ่ง ทั้งสำหรับผู้นับถือ รวมไปถึงสายมูทั้งหลาย ในพิธีนวราตรี และงานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม ประจำปี 2566

โดยได้มีการจัดงานกันตั้งแต่วันที่ 14-23 ตุลาคมที่ผ่านมา และในวันพรุ่งนี้ (24 ตุลาคม 2566) จะมีงานใหญ่ คือ งานแห่ประเพณี เนื่องในวันวิชัยทัสมิ ประจำปี 2566 โดยขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในเวลาประมาณ 19.30 น. เป็นต้นไป

ส่วนในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม จะมีพิธีอัญเชิญธงสิงห์ลง และพิธีอาบน้ำคณะพราหมณ์และคณะคนทรง โดยพิธีเริ่ม 17.00 น. ซึ่งหลังจากเสร็จพิธี คณะพราหมณ์จะผูกข้อมือด้วยสายสิญจน์ที่ทำพิธีมาแล้วให้แก่สานุศิษย์ทุกท่านฟรี

 งานแห่พระแม่อุมาเทวี วัดแขก

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางรัก และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางงานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ ประจำปี 2566 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เส้นทางที่ปิดการจราจร ได้แก่

  • ถนนสีลม (ขาเข้า) จากแยกสุรศักดิ์ ถึงแยกนรารมย์
  • ถนนนราธิวาสฯ (ขาเข้า) จากแยกนรินทร ถึงแยกนรารมย์
  • ถนนสาทรเหนือ จากแยกสาทร-สุรศักดิ์ ถึงแยกนรินทร
  • ถนนสุรศักดิ์ จากแยกสาทร-สุรศักดิ์ ถึงแยกสุรศักดิ์ (ตัดถนนสีลม)

เส้นทางที่แนะนำประชาชนให้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยง

1.กรณีปิดการจราจรถนนสีลม (ขาเข้า) ช้ายถนนนราธิวาสฯ ขวาแยกนรินทร ถนนสาทรใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

2.กรณีปิดการจราจรถนนนราธิวาส (ขาเข้า)

2.1 ขวาแยกนรินทรใช้ถนนสาทรเหนือ มุ่งหน้าถนนพระราม 4

2.2 ซ้ายถนนสาทรใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

3.กรณีปิดการจราจรถนนสาทรเหนือ

3.1 ขวาแยกสาทร ถนนเจริญราษฎร์ ซ้ายถนนจันทน์ ซ้ายถนนนราธิวาสฯ (ขาเข้า) ขวาถนนสาทรเหนือ มุ่งหน้าถนนพระราม 4

3.2 ซ้ายถนนเลียบด่วนสีลม ขวาถนนสีสม (ขาออก) มุ่งหน้าแยกศาลาแดง

4.กรณีปิดการจราจรถนนสุรศักดิ์

ขวาถนนสีลม (ขาเข้า) ซ้ายถนนเสียบด่วนสีลม ซ้ายถนนสาทร กลับรถมุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

 งานแห่พระแม่อุมาเทวี วัดแขก

งานแห่พระแม่อุมาเทวี วัดแขก