กรมอุตุฯประกาศ ประเทศไทยเริ่มต้นเข้าฤดูฝน ปี’61 อย่างเป็นทางการ!

แฟ้มภาพ

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มต้นฤดูฝน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากมีปัจจัย ครบตามเกณฑ์และคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนในปีนี้ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2561 โดยกล่าวว่า ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องเกือบทั่วไป ประกอบกับลมระดับล่างที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทย ส่วนลมระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออก พัดปกคลุม ซึ่งถือว่า เป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวต่อไปอีกว่า ในบางช่วง โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยและไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้ำเพื่อประโยชน์สูงสุด และกล่าวว่า ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก จะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวในที่สุด