หวั่นท่วม! อยุธยาเร่งป้องกันพื้นที่โบราณสถาน หลังเขื่อนอาจปล่อยระบายน้ำเพิ่ม

อยุธยา เร่งป้องกันพื้นที่โบราณสถาน ที่น้ำอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมแล้ว โดยกรมศิลปากรยืนยัน โบราณสถานทุกแห่ง ยังสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามปกติ

วันที่ 16 กรกฎาคม 60 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท อาจจะมีการปล่อยระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปอีก โดยวันนี้ปล่อยที่ 1,300 ลบ.ม./วินาที และคาดว่าอาจมีการปล่อยน้ำเพิ่มไปถึง 1,500 ลบ.ม./วินาที ในช่วง 2-3 วันนี้ ทำให้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกประกาศแจ้งเตือนถึงนายอำเภอและท้องถิ่น ที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ด้าน นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า คนงานจากสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้มีการยกเขื่อนป้องกันน้ำท่วม แบบน๊อดดาว ความสูง 2 เมตร ยาวตลอดแนวติดแม่น้ำเจ้าพระยา 165 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้ว ด้วยปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูง เกือบถึงหน้าตลิ่งแล้ว ขณะเดียวกันได้สำรวจความสมบูรณ์ระบบป้องกันน้ำท่วมทั้ง 4 ทิศ ของวัดไชยวัฒนาราม แล้วพบว่า สมบูรณ์ 100% พร้อมทำหน้าที่ป้องกันน้ำท่วม หากเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมวัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานทุกแห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตามปกติ

 

ที่มา   มติชนออนไลน์