ฝุ่น PM 2.5 ดันเชียงใหม่ อากาศเป็นพิษติดอันดับ 1 ของโลก

ฝุ่น PM 2.5

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ติดอันดับ 1 ของโลก คุณภาพอากาศแย่ ฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ IQAir รายงานพร้อมจัดอันดับคุณภาพอากาศทุกประเทศทั่วโลก พบว่า วันนี้ (8 มี.ค.) จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย อยู่อันดับ 1 มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 251 และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 201 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเวลา 11.29 น.

ค่าฝุ่นในปริมาณดังกล่าว อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควรสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้าน ปิดหน้าต่างเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกที่สกปรก และเปิดเครื่องฟอกอากาศ

ทั้งนี้ จากตารางพยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) จังหวัดเชียงใหม่ ไต่อันดับระดับมลพิษสูงต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม โดยอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อทุกคน

ฝุ่น PM 2.5