ประกาศแล้ว! เบรกรับผู้ป่วยชาวไทย-ต่างชาติเข้ามารักษาในราชอาณาจักร

ราชกิจจา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สถานพยาบาลชะลอรับผู้ป่วย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ติดตาม ที่เข้ามารับการรักษาในรพ.ทางเลือก AHQ ทุกแห่ง เหตุผู้ป่วยในประเทศพุ่งสูงต่อเนื่อง ยกเว้นกรณีภาวะวิกฤตและฉุกเฉินเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่อง ชะลอการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ลงนามโดย นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด- 19

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่ ได้กระจายออกไปหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว

ดังนั้นจึงขอให้สถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ทุกแห่ง ชะลอการรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จะคลี่คลาย

ยกเว้นผู้ป่วยและผู้ติดตามชาวไทยสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ กรณีผู้ป่วยและผู้ติดตามชาวต่างชาติที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินที่มีผลต่อชีวิต กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยและผู้ติดตามชาวต่างชาติรายใดได้รับอนุมัติเอกสารการนัดหมาย (Confirmation Letter) จากกระทรวงสาธารณสุขในระหว่างที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ อาจส่งผลให้ไม่สามารถประกอบการยื่นขอ Certificate of Entry (COE)


ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ