ยอดฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อวันแรก 5,000 ราย ย้ำ ยังไม่เปิด Walk In

ยอดฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อวันแรก 5,000 ราย “คมนาคม” ย้ำยังไม่เปิด Walk In

วันที่ 24 พ.ค. 2564 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อในวันแรก พบว่า มีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ให้บริการในภาคคมนาคมขนส่งที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประมาณ 5,000 คน

เบื้องต้นหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และเฝ้าสังเกตอาการที่จุดสังเกตอาการจนครบเวลาที่กำหนด ยังไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะประเมินผลการปฏิบัติงานและทยอยเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้เต็มศักยภาพที่ศูนย์ฯ สามารถรองรับได้ 10,000 คน/วัน

ยังไม่เปิดวอล์กอิน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งเรียนประชาชนว่า ในช่วงแรก “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” จะให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรขององค์กร หน่วยงานที่ดูแลประชาชน และผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังไม่มีนโยบายเปิดให้ประชาชน walk in แต่อย่างใด

สำหรับการดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)” ณ สถานีกลางบางซื่อ เพื่อให้เป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการลดความแออัดของสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการฉีดวัคซีน ตามนโยบายของรัฐบาล 


โดยเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 น. แบ่งการให้บริการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 สำหรับรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่องค์กร หน่วยงานที่ดูแลประชาชน บุคลากรและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – ธันวาคม 2564 สำหรับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบการลงทะเบียนแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ