ราชกิจจาฯ ประกาศให้ประชาชนใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศสำนักนายกฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ประชาชนใช้ชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิต ตรวจคัดกรองโควิดด้วยตนเองตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อรักษา-ป้องกันโดยเร็ว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ประกาศดังกล่าวมีใจความว่า เพื่อให้มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ด้วยตนเอง อันจะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ของตนเองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก นำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 6 (4) (6) (8) (10) (13) (18) และมาตรา 45 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และมาตรา 6 (1) (ก) และมาตรา 44 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


อ่านประกาศฉบับเต็ม 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ