ตรุษจีน 2565: เปิดข้อปฏิบัติ ผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน 28 ม.ค.-3 ก.พ. นี้

ภาพจาก ข่าวสด

กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการป้องกันโควิด ช่วงเทศกาลตรุษจีน 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม

โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด19 กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้ควรมีการยกระดับ มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในช่วงวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565) ดังนี้

1.ยกระดับ COVID Free Personnel

1.1 ผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ ทุกคน ต้องฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.2 ตรวจคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ ด้วย ATK ก่อนจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย Thai Save Thai หรือ APP อื่น ๆ

1.4 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

1.5 งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด การเต้นรำ งานมหรสพ

2. ยกระดับ COVID Free Customer

2.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเข้างาน หรือมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ ก่อนเข้างานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

2.2 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย Thai Save Thai หรือ APP อื่น ๆ

2.3 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

3. ยกระดับ COVID Free Environment

3.1 ปฏิบัติตามมาตรการ CFS สำหรับการจัดกิจรรม กรณี ร้านอาหาร ตลาด ศาลเจ้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการ CFS อย่างเคร่รงครัด

3.2 กำหนดทางเข้า-ออก สถานที่จัดงานที่ชัดเจน จัดจุดคัดกรอง และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งจัดพนักงานควบคุม3.3 เน้นการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้ง ก่อน-หลังการจัดงาน ห้องน้ำ และจุดสัมผัสร่วม ทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง

3.4 จัดระยะห่างระหว่างเวทีอย่างน้อย 5 เมตร กำหนดโซนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน หากมีการจัดการแสดงมหรสพ และเว้นระยะห่างระหว่างบูธ ร้านค้า อย่างน้อย 1-2 เมตร

3.5 ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด ไม่เกิน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และติดป้ายแสดงจำนวนให้ชัดเจน และมีมาตรการงดการรวมตัวกัน ณ จุดใดจุดหนึ่ง

3.6 กรณีสถานที่จัดงานเป็นพื้นที่ปิด จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ และหมุนเวียนที่เหมาะสมภายในสถานที่จัดงาน ห้องน้ำ มีระบบระบายอากาศที่ดี

3.7 จัดสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดงานให้เป็นระเบียบ ไม่ขวางทางเดิน และไม่วางของสูงจนปิดกั้นการระบายอากาศ

3.8 ลดจำนวนจุดไหว้เท่าที่จำเป็น หรือใช้ธูปเทียนไฟฟ้า

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ