ศบค.พบผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ 80 ราย ไม่ได้ฉีดบูสเตอร์ โดสแม้แต่คนเดียว

(Photo by Jack TAYLOR / AFP)

ศบค.เผยพบผู้เสียชีวิต 80 ราย จากโควิดวันนี้ (23มี.ค.) ไม่ได้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์โด แม้แต่รายเดียว ชี้ยอดป่วยใหม่ 3 จังหวัดเร่งตัวขึ้น ทั้ง กทม. ชลบุรี และนครศรีธรรมราช ขณะที่สงขลาอัตราการครองเตียงขยับเพิ่มเป็นสีเหลืองหลังผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่ม

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ประจำวันว่า การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ 25,164 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,200,521 ราย หายป่วยแล้ว 993,837 ราย และเสียชีวิตสะสม 2,799 ราย

ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,423,956 ราย หายป่วยแล้ว 3,162,331 รายเสียชีวิตสะสม 24,497 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย

ศบค.รายงานว่า สำหรับผู้ป่วยปอดอักเสบกับใส่ท่อช่วยหายใจแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ย 14 วันแนวโน้มทรงตัว ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตช่วง 2 วันที่ผ่านมากราฟเริ่มลดลง อย่างไรก็ตามในส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตที่ศบค.รายงานวันนี้ พบว่าทั้ง 80 รายยังไม่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดสแม้แต่รายเดียว หรือคิดเป็น 100% ของผู้เสียชีวิตในวันนี้

สำหรับผู้มารับวัคซีน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 59,350 ราย
เข็ม 2 จำนวน 16,865 ราย เข็ม 3 จำนวน 93,327 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 22 มีนาคม 2565 มีผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมดจำนวน 127,658,569 โดส

สำหรับ 10 จังหวัดที่ติดเชื้อโควิดสูงสุดวันนี้ อันดับ 1.ยังเป็นกรุงเทพมหานครจำนวน 3,378 ราย ชลบุรี 1,434 ราย นครศรีธรรมราช 1,188 ราย ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดเพิ่มขึ้นจากวานนี้ ส่วนจังหวัดที่เหลือ ได้แก่ สมุทรปราการ 869 ราย สมุทรสาคร 732 ราย สงขลา 700 ราย นนทบุรี 646 ราย ฉะเชิงเทรา 605 ราย ราชบุรี 575 ราย และบุรีรัมย์ 547 ราย

ส่วนผู้เสียชีวิต 80 รายในวันนี้ เป็นชาย 42 ราย หญิง 38 ราย เป็นคนไทย 78 ราย เวียดนาม 1 ราย ไม่ระบุ 1 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรังรวม 74 ราย คิดเป็น 93% และมีผู้ที่ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 6 ราย คิดเป็น 7% โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากโรคมะเร็ง 5 ราย โรคไต 17 ราย ภาวะอ้วน 6 ราย หลอดเลือดสมอง 8 ราย หัวใจ 11 ราย และภาวะติดเตียง 8 ราย

และเมื่อแยกตามพื้นที่พบว่า ผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกรวม 22 ราย กลุ่มจังหวัดภาคใต้รวม 16 ราย ภาคอีสานรวม 11 ราย ปริมณฑล 10 ราย ภาคเหนือ 9 ราย และกรุงเทพมหานคร 12 ราย

ส่วนอัตราการครองเตียง 10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับเขียวอ่อนและเขียวเข้ม หรือมีอัตราการครองเตียงอยู่ในระดับ 9.60-48.60% ยกเว้นจังหวัดสงขลาที่มีอัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้นเป็น 50.30% หรือเป็นสีเหลืองแล้ว จากจำนวนยอดผู้ป่วยปอดอักเสบจำนวน 56 ราย

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 474,671,591 ราย อาการรุนแรง 60,708 ราย รักษาหายแล้ว 410,109,161 ราย และเสียชีวิต 6,122,360 ราย

ส่วนอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด (รวมย้อนหลัง 7 วัน) 1. เกาหลีใต้ จำนวน 2,707,990 ราย 2. เยอรมนี จำนวน 1,566,845 ราย 3. เวียดนาม จำนวน 1,141,500 ราย 4. ฝรั่งเศส จำนวน 692,501 ราย 5. อิตาลี จำนวน 540,068 ราย โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 14 จำนวน 172,095 ราย