คมนาคม MOU ต่ออายุ สถานีศิริราช รถไฟฟ้าส้ม-แดงไม่มีกำหนด

ชยธรรม์ พรหมศร
ชยธรรม์ พรหมศร

ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการก่อสร้างสถานีศิริราช ของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และอาคารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการงานก่อสร้างสถานีศิริราชของโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และงานก่อสร้างสถานีศิริราชของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เข้าด้วยกันร่วมกับงานก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 1/2565

โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม และระบบ Zoom Cloud Meetings

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบให้กระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้สั่งการเน้นย้ำการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาโครงข่ายระบบรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้บริการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโครงการบูรณาการงานก่อสร้างสถานีศิริราช เป็นตัวอย่างหนึ่งของการบูรณาการร่วมกัน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามบันทึกความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีศิริราชของรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีแดงร่วมไปกับอาคารโรงพยาบาลศิริราช ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม.) และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สถานีศิริราชเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญของประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่เป็นโครงข่ายระหว่างฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี

ควบคู่กับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ที่เป็นโครงข่ายจากสถานีศิริราชไปพื้นที่ ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร และสามารถเปลี่ยนเส้นทางด้วยระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ตลิ่งชัน-บางซื่อ – รังสิต เข้าสู่พื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกภายในอาคารเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทดแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลศิริราชด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาการขยายเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีศิริราชและอาคารรักษาพยาบาลระหว่าง ร.ฟ.ท. รฟม. และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

โดยขยายไปจนกว่าโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และอาคารรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช จะแล้วเสร็จทั้ง 3 โครงการ เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสถานีศิริราชอย่างสูงสุด

พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานร่วมกันจากทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมด้วยกระทรวงคมนาคม ขร. และ สนข. เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางบูรณาการแผนอำนวยการก่อสร้าง ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และกำหนดแผนปฏิบัติการของโครงการที่แสดงภาพรวมของกิจกรรม (Activity list) ต่อไป


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ