ศบค.เคาะยกเลิกตรวจ RT-PCR เข้าไทยเช็กแค่ ATK

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ
Photo by Jack TAYLOR / AFP

ศบค.ปรับมาตรการเมื่อมาถึงประเทศ ยกเลิกตรวจ RT-PCR ทั้งหมด ให้ ATK ระหว่างเข้าที่พัก แต่กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนครบโดส ต้องตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่อยู่ในเมืองไทย และปรับลดวงเงินประกันผู้เดินทางขั้นต่ำ 10,000 เหรียญสหรัฐ  มีผล 1 พฤษภาคม 2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เมื่อเวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 7/2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามคณะกรรมการวิชาการ กระทรวงสาธาณสุข และคณะกรรมการควบคุมโรค EOC ได้เสนอ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers)

  • ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ
  • แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

2. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers)

  • ให้ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
  • แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

3. ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม (ข้อ 1 และข้อ 2) จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

ที่ประชุม ศบค.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.กำกับติดตาม และดำเนินมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ศบค. ปรับมาตรการเข้าประเทศ