ครม.เคาะแผนอัตรากำลัง รพ.ธรรมศาสตร์-ศูนย์สุขศาสตร์ 1,058 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ครม.เห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ-คณะในศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566-2670 จำนวน 1,058 อัตรา 352 ล้านบาท

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะในศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566-2670 จำนวน 1,058 อัตรา งบประมาณรวม 352 ล้านบาท

แบ่งเป็นอัตรากำลังในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 644 อัตรา งบประมาณ 178 ล้านบาท และคณะในศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 414 อัตรา งบประมาณ 173 ล้านบาท

สำหรับแผนเพิ่มอัตรากำลังดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยกำหนดเป้าหมายในการขยายศักยภาพเป็นโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียงจากเดิม 750 เตียง เพื่อให้รองรับผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 1.4 ล้านคนต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 5,400 คน และผู้ป่วยในประมาณ 37,500 คนต่อปี

จากเดิมรองรับผู้ป่วยนอกได้ 1,098,041 คนต่อปี เฉลี่ยวันละ 4,200 คน และผู้ป่วยใน 33,959 คนต่อปี ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่บริการสุขภาพในระดับภูมิภาคในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน และแบ่งเบาภาระจำนวนผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รวมทั้งจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับภารกิจด้านการวิจัยทางคลินิคและการวิจัยด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องตามบทบาทของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงและการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง

นอกจากนี้คณะในศูนย์สุขศาสตร์ซึ่งมี 7 คณะ มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนโดยเพิ่มจำนวนหลักสูตรจาก 62 หลักสูตร เป็น 70 หลักสูตร จึงมีความต้องการอัตรากำลังเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาและหลักสูตรใหม่เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ