กรมแพทย์แผนไทยดันร่างประกาศกระทรวง คุมครอบครองช่อดอกกัญชา

กัญชา
Photo : Pixabay

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จ่อออกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา ) เน้นคุมการครอบครองช่อดอก อุดช่องโหว่ระหว่างรอร่างกฎหมายคุมกัญชา

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯได้รวบรวมเนื้อหาข้อกฎหมายในส่วนของกัญชา จัดทำเป็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา เพื่ออุดช่วงโหว่ช่วงสุญญากาศ ระหว่างรอร่างกฎหมายคุมกัญชา โดยโฟกัสไปที่การครอบครอง ช่อดอกของกัญชา ซึ่งจะมีรายละเอียดในการควบคุมการครอบครอง ในฐานะบุคคล, วิสาหกิจชุมชน ป้องกันการเสพกัญชาหรือการใช้เพื่อสันทนาการ

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดทำร่างดังกล่าวนั้นใช้เวลาแค่ 3-5 วัน ก่อนเตรียมเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเห็นชอบ หากเห็นชอบกับทางเลือกนี้ ลำดับถัดไปเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม จากนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลบังคับใช้ทันที

สำหรับแนวคิดการร่างประกาศดังกล่าว เพื่อมาควบคุมป้องกันการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสม โดยมุ่งจำกัดปริมาณการครอบครองกัญชา จากเดิมมีเพียง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ควบคุมเรื่องเหตุรำคาญจากควันและกลิ่นของกัญชาเท่านั้น

อีกทั้งจากเดิม พ.ร.บ.คุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยฯ ใช้เพื่ออนุรักษ์ สมุนไพร ที่กำลังจะสูญหาย และมีราคาแพง เช่น กวาวเครือ ก็เคยใช้กฎหมายนี้มาแล้ว แต่ตอนแรกที่ไม่ได้กฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเกรงเป็นแค่การเปลี่ยนกรงขังกัญชา จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่เมื่อทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. เสนอมาเช่นกัน จึงเห็นว่าการนำร่างประกาศดังกล่าว จะมาอุดช่องโหว่ในช่วงนี้

ขณะที่กรณีพบคนเสียชีวิตจากการเสพกัญชาเกินขนาด 1 คน ยืนยันว่าถ้าใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่มีผลกระทบ จากการรวบรวมข้อมูลการใช้กัญชาของ สปสช. ในส่วนของน้ำมันกัญชาสูตร อ. เดชา จำนวน 51,000 คน และตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา ศุขไสยาศน์ 2,100,000 ครั้ง พบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากกัญชา

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำประชาชน หากใช้ถูกวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อทางการแพทย์อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่หากใช้เพื่อสันทนาการ อาจได้รับผลกระทบได้ ส่วนการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองของ อย. เท่านั้น