หมอธีระ ห่วงปลดล็อกกัญชา หากเกิดเหตุอาจไม่ได้กระทบแค่คนเสพ

หมอธีระ
รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“หมอธีระ” แนะ ให้ความรู้เรื่องกัญชาให้มากขึ้น หวั่นเยาวชนใช้โดยไม่รู้เท่า ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า 42% ของคนที่มีประวัติดื่มเหล้าและเสพกัญชาในรอบปีที่ผ่านมา รายงานว่าได้ขับขี่ยานพาหนะในภาวะมึนเมา (Driving under influence) ทั้งนี้ กลุ่มคนที่ทั้งดื่มเหล้าและเสพกัญชา มีการรายงานว่าตนเองขับขี่ในภาวะมึนเมาจากเหล้าและกัญชามากกว่าไม่มึนเมาถึง 3.51 เท่า

ในขณะที่กลุ่มคนที่ดื่มเหล้าอย่างเดียวนั้น มีการรายงานว่า ขับขี่ในภาวะมึนเมาจากเหล้ามากกว่าไม่มีนเมา 1.72 เท่า

นี่คือผลการศึกษาเชิงสำรวจในประชากรอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 34,514 คน ในช่วงปี 2016-2019 ที่ผ่านมา เพิ่งตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสารการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน American Journal of Preventive Medicine ฉบับเดือนพฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมานี้เอง

และตอกย้ำให้เห็นภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย หลังการปลดล็อคกัญชา และเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต เพราะอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือตายสำหรับคนเสพเท่านั้น

แต่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นในสังคมที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ไม่เสพยาอีกด้วย จำเป็นต้องสอนลูกหลานให้ระมัดระวัง ป้องกันตัว หลีกให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น

อ้างอิง Goncalves PD et al. Simultaneous Alcohol/Cannabis Use and Driving Under the Influence in the U.S. Am J Prev Med. May 2022.