ประชาธิปัตย์ ดิ้น กัญชาฟีเวอร์ ซัด ไร้ความรับผิดชอบ-ใช้เป็นนโยบายหาเสียง

พิมพ์รพี ส.ส.ประชาธิปัตย์ หวั่น กัญชาเสรีเข้าถึงเด็กไทยได้ง่าย ในช่วงสุญญากาศ-ไม่มีกฎหมายรองรับ ซัด ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้เป็นนโยบายหาเสียงหวังคะแนนนิยม

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวแสดงความเป็นห่วงต่อกระแสกัญชาฟีเวอร์ การแจกจ่ายต้นกล้ากัญชาอย่างกว้างขวาง หลังปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง เพราะการให้ปลูกกัญชาได้โดยเสรี ทำให้หลักคิดเริ่มต้นที่ต้องการใช้ในทางการแพทย์เริ่มจางหายไป

กลายเป็นเรื่องสันทนาการมานำการแพทย์ไปแล้ว ที่น่ากังวลคือกลุ่มเยาวชน ที่จะเข้าถึงกัญชาง่ายไม่แตกต่างจากบุหรี่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรณรงค์อย่างเร่งด่วนถึงพิษภัยของกัญชาที่ส่งผลต่อจิตประสาท มีผลต่อสมอง พัฒนาไม่เต็มที่ รัฐสภาของเราจึงต้องเร่งออกกฎหมายรองรับ กำหนดมาตรการควบคุม ผลิต การขายอาหารผสมกัญชา ต้องมีเครื่องหมายระบุชัด ห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี บริโภค

“ดิฉันคิดว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐสภาและครม. หลังมีการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด โดยยังไม่มีมาตรการรองรับ ทำให้เกิดสุญญากาศในการควบคุมไปอีกหลายเดือน ต้องเร่งขจัดสูญญากาศนี้เสีย ไม่เช่นนั้นนโยบายที่ออกไปจะกลายเป็นเรื่องของคะแนนนิยม ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งไม่ควรปล่อยให้เป็นเช่นนั้น กัญชามีคุณแต่ก็มีโทษเช่นเดียวกัน สารที่มีฤทธิ์เสพติด ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตในระยะเฉียบพลัน และอาจรุนแรงถึงกับชีวิตได้ รวมถึงมีผลกระทบในระยะยาวต่อสมอง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและวัยรุ่น จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอนาคตของชาติด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องโดยเร่งด่วน” น.ส.พิมพ์รพีกล่าว