โรงพยาบาลทั่วประเทศ ขึ้นป้ายวิธีการใช้กัญชาปลอดภัย

ป้ายรณรงค์ใช้กัญชาอย่างปลอดภัย ปรากฏหน้าโรงพยาบาลทั่วประเทศ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เพจเฟซบุ๊กชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ พบป้ายเตือนให้ใช้กัญชาอย่างปลอดภัยปรากฏพรึ่บในหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยทางชมรมระบุว่า หลังกฎหมายเปิดให้ปลูกกัญชาได้โดยเสรี ส่งผลให้ผู้คนสามารถเข้าถึงกัญชาได้สะดวกโดยไม่ผิดกฎหมายและมีแนวโน้มที่จะมีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการมากขึ้นมาก จนสร้างความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสุขภาพประชาชน

สิ่งที่หลาย ๆ โรงพยาบาลทำได้ก็คือ การรวมพลังขึ้นป้ายเตือนกับประชาชนหน้าโรงพยาบาล รพ.สต. สสอ. เพื่อขอให้ใช้กัญชาอย่างปลอดภัย

พวกเราแนวหน้าของกองกำลังดูแลรักษาโรคจะไปทักท้วงนโยบายก็ไม่ได้ จึงก็ทำได้เท่านี้ ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ขอให้ประชาชนตระหนักว่า กัญชาไม่ใช่ยาวิเศษ ไม่ใช่อาหารวิเศษ ขอให้ใช้กัญชาอย่างระมัดระวัง