วิธีลงทะเบียนลด “ค่าน้ำ ค่าไฟ” หมดเขตเดือนกันยายน 2565

บัครคนจน ลดค่าน้ำค่าไฟ

เปิดวิธี-เงื่อนไข “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ลงทะเบียนรับสิทธิลด “ค่าน้ำ-ค่าไฟ” นาน 1 ปี หมดเขตเดือนกันยายน 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลได้เปิดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิรับส่วนลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า เป็นเวลา 12 เดือน โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของการประปาและการไฟฟ้าได้

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปเงื่อนไข และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิดังกล่าว ผ่านช่องทางของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงื่อนไขรับสิทธิลดค่าน้ำ

1. ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิไว้กับ กปน.แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

3. ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

 • หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

4. ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ (รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป

5. สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

วิธีรับสิทธิลดค่าน้ำ

  1. ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บการประปาส่วนภูมิภาค ไปที่เว็บไซต์  https://register.pwa.co.th/welfare-registerการประปานครหลวง ไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
  3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
  4. กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
  5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
  6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
  7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่มตกลง

เงื่อนไชรับสิทธิลดค่าไฟ

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
  2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
  3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
  4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
  5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ.กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  6. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

วิธีรับสิทธิลดค่าไฟ กฟภ.

  1. เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
  2. กด “ยอมรับเงื่อนไข”
  3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  4. กรอกเลขบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ
  5. กรอกเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ
  6. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  7. กรอกรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
  8. เลือกบิลประจำเดือน
  9. กรอกจำนวนเงินค่าไฟฟ้าตามบิลประจำเดือนที่เลือกไว้
  10. กด “ยืนยันข้อมูล”

วิธีรับสิทธิลดค่าไฟ กฟน.

  1. เข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
  2. กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
  3. กรอกบัญชีเเสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
  4. ชื่อ นามสกุล เเละที่อยู่จะเเสดงตามที่ระบบค้นหาจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
  5. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ
  6. ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และ e-Mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
  7. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”