ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข เปิด Walk in ฉีดวัคซีนทุกเข็ม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข เปิด Walk in ฉีดวัคซีนทุกเข็ม

ศูนย์ฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกเข็ม ทุกวันอังคาร 

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชน ฉีดบูสเตอร์โดสหรือวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข ที่โถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-14.00 น. โดยจะเปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกเข็ม

โดยหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันฉีด ได้แก่ บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือบัตรสีชมพู