อุบลราชธานี จัดใหญ่งานแห่เทียนพรรษาปี’65 รมว.คลัง ร่วมเป็นประธาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษา”

วันนี้ 14 กรกฎาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษา” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -17 กรกฎาคม 2565 ณ ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขบวนแห่เทียนพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน นำขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนเทียนโบราณ ขบวนต้นเทียนแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ และคุ้มวัดต่าง ๆ ที่ได้ทำต้นเทียนตกแต่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ชาดก ขบวนรำและขบวนแห่จากสถาบันการศึกษาโรงเรียน/ศิลปินแห่งชาติอำเภอ และอื่น ๆ และขบวนเรือชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีระหว่างระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 43 ต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนได้มีความประทับใจ ได้เห็นความงดงามของต้นเทียนพรรษา ประเภท ติดพิมพ์ แกะสลัก และต้นเทียนโบราณ ขบวนรำ ขบวนแห่ที่เป็นศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี

ด้านนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ระบุงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2565 คาดว่ามีนักท่องเทียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2 แสน 5 หมื่นคน มีเงินสะพัดกว่า 250 ล้านบาท

สำหรับในปี 2565 มีต้นเทียนพรรษาทั้งประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์จากคุ้มวัดต่างๆ และทั้ง 25 อำเภอ ส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับผลการตัดสินโดยคณะกรรมการ ต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศเป็นของอำเภอเดชอุดม (วัดเมืองเดช)


ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ อำเภอวารินชำราบ (วัดหายโศก) ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลประกวดในช่วงเวลา 18.30 น. โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ปะรำพิธีบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี