พญาไท 2 ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม

พญาไท 2 นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่า

คนไทยผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมปีละ 40,000 ราย รพ.พญาไท 2 นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่า คืนชีวิตที่หายไปให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวได้อิสระ พร้อมประกาศความพร้อม เป็นฮับในการรักษาข้อเข่าเสื่อมในระดับภูมิภาค

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 เปิดเผยว่า สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่า (Robotic Assisted Surgery) ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพของการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านประสบการณ์ของศัลยแพทย์ ช่วยให้การผ่าตัดของทีมศัลยแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

โดยศัลยแพทย์จะป้อนข้อมูลของคนไข้ลงไป คอมพิวเตอร์จะสร้างภาพ 3 มิติของข้อเข่าของคนไข้ขึ้นบนจอภาพ ด้วยข้อมูลต้นแบบข้อกระดูกจากหลายประเทศเป็นล้าน ๆ แบบ ที่บรรจุอยู่ในหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ขณะที่ศัลยแพทย์สามารถหมุนดูภาพได้ทุกมุมทุกพื้นที่ของบริเวณที่จะผ่าตัด เมื่อเห็นภาพอย่างชัดเจน จึงทำให้ตลอดกระบวนการการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงจุด

โดยคนไข้ไม่ต้องเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เพื่อวางแผนการผ่าตัด ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการตรวจ รอผล และอ่านผลจากการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงลดการเจอรังสีจากการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

การพัฒนาให้นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่ามีความแม่นยำมากขึ้นในระหว่างการผ่าตัด (Accuracy) ช่วยทำให้ศัลยแพทย์วางตำแหน่งข้อเข่าเทียมได้แม่นยำมากขึ้นในระดับมิลลิเมตร

ในปีหน้าตั้งเป้าเร่งพัฒนาทั้งสถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้งบไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท มุ่งการรักษาให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการเปิดประเทศที่มีผู้ป่วยจากต่างชาติเข้ามารักษามากขึ้น

ด้าน ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ แพทย์ออร์โธปีดิกส์เฉพาะทางข้อเข่าและข้อสะโพก และผู้อำนวยการสถาบันกระดูกและข้อ รพ.พญาไท 2 ระบุว่า การใช้ระบบหุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ทำให้มีความแม่นยำได้ถึง 93% และคนไข้มีแผลเล็ก ฟื้นตัว และกลับบ้านได้รวดเร็วมากขึ้น

ปัจจุบันคนไทยมีการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมปีละ 30,000-40,000 ราย จากจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยที่ข้อเข่าเสื่อม 3-4 ล้านราย