หมอยง รับอาสาสมัคร ฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 พร้อมเช็คภูมิต้านทาน

หมอยงเชียร์ซิโนแวค

“หมอยง” เปิดรับอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้น ฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 พร้อมขอเช็กระดับภูมิต้านทาน หลังฉีดวัคซีน 7 สูตร เพื่อเปรียบเทียบระดับภูมิต้านทาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ระดับภูมิต้านทานจะลดลงตามกาลเวลาที่ผ่านไป ในช่วงการระบาดอย่างมาก

จึงจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นยกระดับภูมิต้านทาน เพื่อทำให้เมื่อติดเชื้อแล้วความรุนแรงของโรคจะลดลง การให้วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4  วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (วัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ขนาดครึ่งโดส) หลังการฉีดวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม ด้วยสูตรต่าง ๆ ดังนี้

Sinovac + Sinovac + AstraZeneca

Sinovac + Sinovac + Pfizer

Sinovac + Sinovac + Moderna

Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca

Sinovac + AstraZeneca + Pfizer

Sinovac + AstraZeneca + Moderna

Advertisement

AstraZeneca + AstraZeneca + AstraZeneca

ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ว่ามีการแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการให้วัคซีนต่างชนิดกัน และเปรียบเทียบหลังเข็ม 4 กับข้อมูลที่มีอยู่เดิมแล้วในการให้หลังเข็ม 3  ว่าระดับภูมิต้านทานแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร

โดยขอตรวจภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง เพื่อดูการตอบสนองของภูมิต้านทานต่อโควิด-19  โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่สนใจจะมารับการฉีดวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (ไฟเซอร์ หรือ ครึ่งโดสโมเดอร์นา) เข็มที่ 4 มีคุณสมบัติดังนี้

1.ได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม ตามสูตรที่แสดงมาข้างบน
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป
3.สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
4.ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
5.ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
6.ยินดีให้ตรวจเลือดวัดภูมิต้านทานก่อนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
7.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 4 )

โดยการกรอกกูเกิลฟอร์ม คลิก