10 อันดับ แบรนด์ EV ยอดจดทะเบียนสูงสุดในปี 2566 (10 เดือน)

เปิดข้อมูล 10 อันดับ แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดใน 10 เดือนแรกปี 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า จากการสำรวจข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำข้อมูลสถิติจำนวนรถจดทะเบียนครั้งแรก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำแนกตามยี่ห้อและเชื้อเพลิง พบว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (1 มกราคม-31 ตุลาคม 2566) รถไฟฟ้า (EV) ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง มียอดจดทะเบียนรวมเป็นจำนวน 57,623 คัน

สำหรับ 10 อันดับแบรนด์ EV ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุด ได้แก่ 

อันดับ 1 : BYD จำนวน 21,881 คัน

อันดับ 2 : NETA จำนวน 10,245 คัน

อันดับ 3 : MG จำนวน 9,788 คัน

อันดับ 4 : TESLA จำนวน 6,886 คัน 

อันดับ 5 : ORA จำนวน 5,003 คัน

อันดับ 6 : VOLVO จำนวน 1,492 คัน 

อันดับ 7 : BMW จำนวน 1,121 คัน 

อันดับ 8 : VOLT จำนวน 367 คัน 

อันดับ 9 : PORSCHE จำนวน 210 คัน 

อันดับ 10 : WULING จำนวน 90 คัน