พลังประชารัฐ จัดงานใหญ่ ปรับทัพ กก.บห.ใหม่ – ระดมทุน สู้ศึกเลือกตั้ง

พรรคพลังประชารัฐ

พลังประชารัฐ จัดประชุมใหญ่ เลือก กก.บห.ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 27 ม.ค.-เปิดโรงแรม ดินเนอร์ทอล์ก ระดมทุน โต๊ะละ 3 ล้านบาท 150 โต๊ะอัพ 30 ม.ค.สู้ศึกเลือกตั้ง จับตา ประวิตร เปิดใจครั้งสำคัญ-มิ่งขวัญเสวนาครั้งแรกในนามสมาชิกพรรค

วันที่ 25 มกราคม 2566 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า พรรคพลังประชารัฐมีกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่พรรคพลังประชารัฐ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Advertisement

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 แก้ไขข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561
3.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแทนตำแหน่งที่ว่าง
3.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รับสมัครเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

Advertisement

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 30 มกราคม 2566 พรรคพลังประชารัฐจะจัดกิจกรรมระดมทุน “พลังประชารัฐ ใจบันดาลแรง” ในรูปแบบดินเนอร์ทอร์ก โต๊ะละ 3 ล้านบาท จำนวนมากกว่า 150 โต๊ะ ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับกำหนดการเบื้องต้น นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ จะได้กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน อย่างไรก็ดี ไฮไลต์จะอยู่ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หลังจากนั้นจะมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “Thailand in a spinning world-ประเทศไทยในวันที่โลกหมุนเร็ว” โดยนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และ รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์

Advertisement