พิธีกรรม เชิด ประวิตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แต่เพียงผู้เดียว

พรรคพลังประชารัฐ

วินาทีไพบูลย์ชงชื่อประวิตร แคนดิเดตนายกฯ พลังประชารัฐ ชื่อเดียว เพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์-ศักดิ์ศรี ไม่หมกเม็ด จ่อชง กก.บห.สัปดาห์หน้า

วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่พรรคพลังประชารัฐ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ 90 วรรคสาม เพื่อให้สามารถเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ต่อกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) หรือดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ของพรรคก็ได้ ก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เลือกตั้งทั่วไปสามารถดำเนินการได้ทันที

นายไพบูลย์ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ขอให้มีการประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมใหญ่ของพรรคในวันนี้

นายไพบูลย์ นิติตะวัน
นายไพบูลย์ นิติตะวัน

“ผมในฐานะเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ผมขออนุญาตเสนอชื่อบุคคลที่เป็นผู้ที่เคารพรักของสมาชิกพรรคทุกท่านและมีความเหมาะสมทุกประการที่จะเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคพลังประชารัฐ ผมขออนุญาตเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หรือเรียกเป็นทางการก็คือ เป็นบุคคลที่พรรคพลังประชารัฐเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยขออนุญาตเสนอเพียงชื่อเดียว เพื่อเป็นเกียรติต่อ พล.อ.ประวิตร ขออนุญาตขอเสียงปรบมือถ่าท่านเห็นชอบ” นายไพบูลย์กล่าว

Advertisement

ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเห็นชอบแล้วจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร ต่อ กก.บห.พรรคเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

นายไพบูลย์กล่าวว่า เป็นการเสนอความชัดเจนของพรรคพลังประชารัฐว่า “ไม่หมกเม็ด”

นายวิรัชกล่าวว่า ต้องถือว่าพรรคพลังประชารัฐก้าวนำพรรคการเมืองอื่น คือ เราเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก่อนทุกพรรค และเสนอเพียงชื่อเดียว และเสนอในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งปกติต้องเสนอชื่อในที่ประชุม กก.บห.พรรค

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

“เราหมายมั่นปั้นมือกันทุกคนว่า วันนี้ เราจะต้องรวมแรงรวมใจ หรือเอาใจมาบันดาลแรงที่จะทำให้แคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30”

นายวิรัชกล่าวว่า จากวันที่พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเมื่อการเลือกตั้งเมื่อปี’ 62 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี คราวนี้เราก็มีความเชื่อมั่น 100% หรือ 1,000% ก็ว่าได้ ว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เราจะเสนอในวันนี้นั้นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน

นายไพบูลย์แถลงข่าวว่า เมื่อมีการแก้ไขข้อบังคับพรรคให้สามารถเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐในที่ประชุมใหญ่ของพรรคได้ ซึ่งมีองค์ประชุมครบทุกด้าน จึงเป็นสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

Advertisement

“กก.บห.พรรค มีตัวแทนสาขาพรรค มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค โดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคพลังประชารัฐ ทุกท่านเห็นตรงกันหมดเลยว่า พรรคพลังประชารัฐต้องเสนอบุคคลที่สมาชิกพรรคทุกท่านรักและเคารพสูงสุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพรรคโดยตลอด คือท่าน พล.อ.ประวิตร ทุกคนเห็นตรงกันให้เสนอท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียว เพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของพรรคพลังประชารัฐ เราจึงต้องเสนอท่านที่สูงสุด เหมาะสมที่สุด เพื่อไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และที่ประชุมเชื่อมั่นว่า พล.อ.ประวิตรมีความสามารถ มีความเหมาะสม เชื่อว่าท่านจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 แน่นอน” นายไพบูลย์กล่าว

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากติดภารกิจที่ได้รับอำนาจหน้าที่ประชุมแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรค เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อที่ 15 และข้อที่ 17

การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 500 คน ร่วมกันพิจารณาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารพรรค ให้สามารถเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมของพรรค ด้วยบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพ และพร้อมเป็นปากเสียงให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับจากนี้ต่อไป

สำหรับวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และยังได้พิจารณาเลือกพลเอกกฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 358 คะแนน และบัตรเสีย 6 คะแนน

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้มีการเสนอชื่อ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายสกลธี ภัททิยกุล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 332 คะแนน 2.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 332 คะแนน 3.นายอภิชัย เตชะอุบล เป็นกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 334 คะแนน

Advertisement

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหา จากสัดส่วนกรรมการบริหารพรรค โดยได้เสนอชื่อนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการสรรหา จากสัดส่วนกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 357 คะแนน มีบัตรเสีย 5 ใบ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ได้เสนอให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในที่ประชุม ให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรค พปชร.กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ นับเป็นวันแห่งความมงคลของพรรค ที่สมาชิกพรรคแสดงความเป็นเอกภาพโดยเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งขอขอบคุณสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันแสดงพลังและจุดยืน เสนอหัวหน้าพรรค เป็นนายกฯเพียงคนเดียวแสดงให้เห็นถึงทุกท่านมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความภูมิใจในความสามัคคี

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรค พปชร.
นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรค พปชร.

นายสันติกล่าวว่า ขณะนี้พรรคพร้อมที่จะดำเนินการรับเลือกตั้งในทุกกรณี เพื่อเดินสู่เป้าหมายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และเสนอชื่อหัวหน้าพรรค เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนโยบายที่ประกาศไว้แล้ว ที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในบัตรสวัสดิการประชารัฐเป็น 700 บาท ซึ่งในฐานะที่ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดูระบบการเงินและงบประมาณของประเทศแล้ว นโยบายดังกล่าว พรรคสามารถทำได้แน่นอน หากเราได้จัดตั้งรัฐบาล

สำหรับรายนามคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน จากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประกอบด้วย 1.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค 2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค 3.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค 4.นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค 5.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค 6.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค 7.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค 8.พลเอกกฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ นายทะเบียนพรรค 9.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กรรมการบริหารพรรค 10.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ กรรมการบริหารพรรค 11.นายนิโรธ สุนทรเลขา กรรมการบริหารพรรค 12.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรค 13.นางประภาพร อัศวเหม กรรมการบริหารพรรค 14.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร กรรมการบริหารพรรค 15.นายรงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการบริหารพรรค 16.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการบริหารพรรค 17.พลเอกธัญญา เกียรติสาร กรรมการบริหารพรรค 18.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ กรรมการบริหารพรรค 19.นายสกลธี ภัททิยกุล กรรมการบริหารพรรค 20.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กรรมการบริหารพรรค 21.นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการบริหารพรรค