ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ไอติม พริษฐ์ รวย 10 ล้าน เงินฝากล้วน ๆ 8.6 ล้าน

ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ
ภาพจาก Faebook พริษฐ์ วัชรสินธุ - ไอติม - Parit Wacharasindhu

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ก้าวไกล รวย 10 ล้าน สถานภาพยังโสด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 10,040,454.51 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 27,568.72 บาท

รายละเอียดบัญชีทรัพย์สิน พริษฐ์ วัชรสินธุ

ทรัพย์สินรวม 10,040,454.51 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 8 บัญชี 8,631,587.82 บาท เงินลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 137,866.69 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 650,000 บาท

สิทธิและสัมปทาน 621,000 บาท ได้แก่ ลิขสิทธิ์หนังสือ DREAMOCRCY ประชาธิปไตยไม่ใช่ฝัน หนังสือ WHY SO DEMOCRA ประชาธิปไตยมีดีอะไร สิทธิสมาชิกสมาคม สมาคมราชกรีฑาสโมสร หนี้สินรวมจากเงินเบิกเกินบัญชี 27,568.72 บาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี 2562-2565 ตำแหน่ง CEO บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ปี 2558-2561 ตำแหน่ง Management Consultant ที่ McKinsey & Company นายพริษฐ์ แจ้ง ป.ป.ช.ว่า สถานภาพโสด