ชัยธวัช นำฝ่ายค้าน ประกาศ ลงมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567

ชัยธวัช ตุลาธน

ชัยธวัช นำพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลง ลงมติไม่เห็นชอบร่างงบประมาณ 67 ชี้รัฐมนตรีตอบอภิปรายไม่ตรงคำถาม ชงเองกินเอง ไม่ให้เกียรติภาษีประชาชน

วันที่ 5 มกราคม 2567 ที่อาคารรัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเป็นธรรม พรรคใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ร่วมกันแถลงถึงการลงมติไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

นายชัยธวัชกล่าวว่า ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ในการพิจารณา สส.ฝ่ายค้านได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์ ตั้งคำถาม และข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลมากมาย แต่สิ่งที่คณะรัฐมนตรีชี้แจงหลายครั้ง กลับเป็นคำตอบที่ไม่ตรงคำถาม บางคำถามก็ไม่มีคำตอบจากรัฐมนตรี บางคำชี้แจงก็แสดงให้เห็นถึงการขาดวุฒิภาวะ หรือแม้กระทั่งการให้ข้อมูลที่บิดเบือน

สุดท้ายก็เลือกตอบแต่คำถามที่ชงกันเองกินกันเองในพรรคเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่แม้แต่จะให้เกียรติเงินภาษีของประชาชนด้วยการลุกขึ้นมาชี้แจง ให้คำตอบแก่สภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำ

ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกัน ที่จะลงมติไม่เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยพรรคฝ่ายค้านจะเป็นการลงมติไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากถึงเวลาโหวตมีเสียงแตกไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ นายชัยธวัชกล่าวว่า อย่าไปกังวล เพราะได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว และพรรคประชาธิปัตย์ก็ประสานมาเป็นพรรคแรกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างงบประมาณ อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์มี สส.ที่ป่วยอยู่จึงไม่สามารถที่จะมาลงคะแนนได้ และในส่วนของพรรคก้าวไกลมีการอภิปรายขนาดนี้แล้ว และแน่นอนด้วยจำนวนเสียงของฝ่ายค้านที่น้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลก็มีแนวโน้มที่ร่าง พ.ร.บ.นี้จะผ่าน


แต่การลงมติถือเป็นจุดยืนและท่าทีของฝ่ายค้าน ว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไร ต่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งเราอยากเห็นร่าง  พ.ร.บ.งบประมาณมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แล้วหวังว่าร่างนี้จะเป็นฉบับสุดท้าย เพราะกลางปีนี้จะมีร่าง  พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 ก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีข้ออ้างใด ๆ ในการจัดทำงบประมาณโดยสะท้อนเป้าหมายของนโยบายชัดเจน