ครูหยุย ประกาศจุดยืน ลงมติวาระสาม ล้มร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

‘ครูหยุย’ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงจุดยืน ลงมติวาระสาม ขอเป็น 1 เสียง ส.ว. โหวตล้มร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ ครูหยุย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแสดงจุดยืนต่อถึงการลงมติในวาระสาม ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. … ในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ หลังที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระสองแล้ว โดยในวาระสามมีเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องใช้ 84 เสียงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ถึงจะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยระบุว่า รัฐธรรมนูญ

  1. ผมลงมติให้มีการตั้ง ”สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)”

2. ผมลงมติให้ ”สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 200 คนมาจากการเลือกตั้ง”

3. ผมยืนยันมาตลอดว่า ”การแก้รัฐธรรมนูญห้ามแตะต้องเรื่องสถาบัน”

“ผลจากการลงมติที่ผ่านมา ห้ามแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 คือ “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้” และห้ามแก้ไขหมวด 2 เกี่ยวกับ “พระมหากษัตริย์” แต่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจนั้นมีสิทธิแก้ไขได้ นี่คือสิ่งที่จะกระทบต่อสถาบันอย่างมากๆ ในอนาคต

ดังนั้น ด่านสุดท้ายคือ การประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติวาระ 3 จึงสำคัญมาก ผมใคร่ครวญถ่องแท้แล้วว่า จะเป็นหนึ่งคะแนนที่ลงมติ ”ไม่ให้ผ่านวาระ 3”

รัฐธรรมนูญ
1.ผมลงมติให้มีการตั้ง”สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร)”
2.ผมลงมติให้”สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 200…

โพสต์โดย วัลลภ ครูหยุย ตังคณานุรักษ์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021