ป.ป.ช.เล็งขยายผลอายุความ คดีพ่อ รมช.ศึกษาฯบุกรุกเขาใหญ่ หนีหมายจับ

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ป.ป.ช.เล็งขยายผลคดีพ่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ-สุนทร วิลาวัลย์ บุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หนีหมายจับ จ่อหมดอายุความ

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158 41159 และ 41160 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตป่าไม้ถาวรทั้งแปลงโดยมิชอบ

โดยมีผู้ถูกชี้มูลผู้กระทำความผิด 10 ราย โดย 1 ใน 10 ราย คือ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บิดาของนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ถูกชี้มูลความผิดที่เป็นผู้นำเดินสำรวจ ซึ่งถูกออกหมายจับแต่ยังไม่สามารถนำตัวมารายงานต่ออัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ได้ โดยคดีของนายสุนทรจะครบอายุความในวันนี้ (12 มิ.ย. 65)

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า หากไม่สามารถนำตัวนายสุนทรมารายงานตัวต่ออัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลจะมีผลต่อคดีความผิดทางอาญาหรือไม่ ว่า อาจจะมีผลเพราะเราไม่ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาไปฟ้องภายในกรอบเวลาอายุความ ซึ่งขณะนี้ทาง ป.ป.ช.กำลังดูประเด็นเรื่องอายุความนี้อยู่ว่ายังมีประเด็นอื่นอีกหรือไม่ อายุความเริ่มนับเมื่อไหร่ อย่างไร ยังไม่นิ่ง เพราะฉะนั้น หากไม่สามารถนำตัวนายสุนทรมารายงานตัวต่ออัยการจะหมดอายุความทันทีเลยหรือไม่ ยังยืนยันไม่ได้ว่าหมดอายุความ

“เพียงแต่ว่า กรรม ถ้าถือเอาวันที่สำเร็จ คือ วันที่ออกโฉนดจะครบอายุความ 20 ปี วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ฉะนั้น วันที่ 13 มิถุนายน 2565 จะไม่มีอายุความแล้ว แต่ทาง ป.ป.ช.กำลังดูอยู่ อาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวโยงกับคดีอื่นด้วยว่า คุณสุนทรไปรับรองคุณกนกวรรณด้วยหรือไม่ ไปช่วยเหลือคดีนั้นด้วยหรือไม่ อายุความจะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งทาง ป.ป.ช.อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่” นายนิวัติไชยกล่าว

ทั้งนี้ นางกนกวรรณเป็นผู้ต้องหาที่ 7 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งมีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 หมวด 1

มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ข้อ 8 หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ 11 ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และข้อ 17 ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง ประกอบข้อ 27 โดยครอบครองโฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมิชอบ

นายนิวัติไชยกล่าวว่า นอกจากนั้นความเห็นทางคดีบุกรุก ถ้าวันนี้นายสุนทรยังครอบครองที่ดิน (ในพื้นที่อุทยานเขาใหญ่) โดยไม่ชอบอยู่ก็ยังถือว่ากระทำความผิดบุกรุกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปัญหาครบอายุความอาจจะใช้ได้เพียงบางประเด็น เพราะมีหลายกรรมในการกระทำความผิด ส่วนใครจะเป็นคนชี้ว่าคดีของนายสุนทรจะหมดอายุความในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 หรือไม่ ต้องดูว่าอัยการจะสามารถส่งฟ้องศาลได้หรือไม่ หรือ ศาลจะรับพิจารณาได้หรือไม่

ทั้งนี้ คดีที่จะครบอายุความในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 คือ กรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเอกสารที่ดินที่มีชื่อนายสุนทรเป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินเลขที่ 41159 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมิชอบ ซึ่งออกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2545 เนื้อที่ประมาณ 27-2-54.5 ไร่ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86

ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความว่า คดีพ่อรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยบุกรุกป่าขาดอายุความจริงหรือ?
– ปปช.แถลงว่า ถ้าพรุ่งนี้ 13 มิ.ย. 2565 ตำรวจไม่สามารถจับนักการเมืองคนหนึ่งที่เป็นพ่อของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยมาส่งศาลได้ คดีจะขาดอายุความเพราะเกิน 20 ปี นับแต่วันกระทำความผิด
– เป็นอย่างนั้นจริงหรือ ? ผมตั้งข้อสังเกต ดังนี้
1. คดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มีโทษจำคุกตลอดชีวิต ถ้าไม่ได้ตัวมาภายใน 20 ปีนับแต่วันกระทำความผิด คดีขาดอายุความจริง เมืองไทยคดีที่บุคคลสำคัญกระทำผิด และเป็นบุคคลอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจรัฐ คดีขาดอายุความบ่อยเห็น ๆ กันอยู่ ไม่ว่าคดีทายาทกระทิงแดง, คดีบุกรุกการประชุมอาเซียนที่พัทยา ก็ปล่อยให้ขาดอายุความ
2.คดีประชาชนทั่วไป หรือคนจน ไม่มีอำนาจรัฐ มักไม่ขาดอายุความ จนประชาชนไม่ไว้วางใจกระบวนการยุติธรรม เหมือนคำกล่าวว่า คุกตะรางเอาไว้ขังหมา กับ คนจน
3. คดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 อาจขาดอายุความจริง แต่หากผู้กระทำผิดยังคงบุกรุก หรือยังครอบครองที่ป่า มันเป็นความผิดต่อเนื่องมิใช่หรือครับ มันเป็นความผิดอยู่ตลอดเวลาที่ยังบุกรุกที่รัฐอยู่มิใช่หรือ? ทบทวนการแจ้งข้อหา และทบทวนเรื่องอายุความหน่อยเถอะพ่อคุณ!!
4. ผมคงไม่ต้องแนะนำผู้มีอำนาจรัฐว่า พรุ่งนี้ให้ไปแจ้งข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินะครับ ตราบใดที่ยังครอบครองที่ป่าอยู่ คดีมันก็ยังไม่ขาดอายุความหรอกครับ เพราะเป็นความผิดต่อเนื่อง อย่าหาว่าผมสอนศีลให้สังฆราชเลย ใครมีหน้าที่ก็ทำเสียเถอะครับ ก่อนที่กระบวนการยุติธรรมมันจะพังทลายในมือผู้มีอำนาจ
5. ถ้าพรุ่งนี้ตำรวจยังจับผู้กระทำผิดไม่ได้จนคดีขาดอายุความ วอนฝ่ายค้านช่วยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่อยเถอะครับ เว้นแต่ฝ่ายค้านอยากกินกล้วย เป็นมวยล้ม ต้มคนดู ก็คอยดูกันไปครับ นี่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจนำร่องให้แล้วนะครับ

(ปล.เป็นความเห็นส่วนตัวทางกฎหมายของผม ไม่เกี่ยวกับพรรคสร้างอนาคตไทย)