เล็งออก พ.ร.ก.คุมกัญชา หากสถานการณ์อันตราย พ.ร.บ.ยังไม่บังคับใช้

วิษณุ เครืองาม

วิษณุ ห่วงคุมกัญชาในพื้นที่โรงเรียนสังกัดหน่วยงานรัฐ-เอกชน ไม่อยู่ เผยถกสาธารณสุขงัดกฎหมายทุกฉบับในช่วงสุญญากาศ แย้มเล็งออก พ.ร.ก. หากเอาไม่อยู่

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกประกาศให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดกัญชาว่า สามารถทำได้ แล้วแต่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขนาดไหน วันนี้มีโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งน่าเป็นห่วง

วันนี้ได้คุยกันว่า กระทรวงสาธารณสุขจะต้องงัดกฎหมายทุกฉบับขึ้นมา เพื่อใช้ทดแทนระหว่างยังไม่มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา เช่น ประมวลกฎหมายอาญาความผิดลหุโทษหลายฐาน พ.ร.บ.การสาธารณสุข แม้กระทั่งกระทรวงพาณิชย์ก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้คุมหน้ากากอนามัยในช่วงโควิด-19 ระบาดใหม่ ๆ มาปรับใช้กับกัญชา เพราะกัญชาเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่อาจจะควบคุมได้ รวมถึงราคาก็สามารถควบคุมได้

“เช่น ขับรถแล้วสูบกัญชา แม้ว่าเมาแล้วขับจะไปอยู่ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก แต่ในประมวลกฎหมายอาญาก็มีเรื่องเหล่านี้ มีเรื่องการก่อเหตุรำคาญซึ่งก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรการพวกนี้อาจจะดีกว่ากระทรวงสาธารณสุขคิดจะกำหนดเหตุรำคาญ เพราะอันนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข พอประกาศเป็นเหตุรำคาญแล้วมีใครไปพ่นควัน กระทรวงสาธารณสุขต้องไปปราม ห้ามก่อน เมื่อไม่ฟังจึงจะดำเนินคดี แต่ตามประมวลกฎหมายอาญานั้น ทำได้เลย จับได้เลย ปรับได้เลย” นายวิษณุกล่าว

เมื่อถามว่า มีผู้เสนอให้ออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) มาอุดช่องโหว่ปิดประตูไปได้เลยใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ปิดประตูนะ แต่เมื่อกฎหมายมันค้างอยู่ในสภา จะมาออก พ.ร.ก.ซ้อนในขณะนี้ก็อาจจะไม่เหมาะ

“แต่ว่าก็เล็งอยู่นะ สมมุติว่า ถ้าเกิด พ.ร.บ.มันช้า และเกิดภยันตรายมากขึ้น ที่ประจักษ์ ของจริง และเข้าเหตุที่จะออกเป็น พ.ร.ก.ตามรัฐธรรมนูญ ก็อาจจะพิจารณาให้ก็ได้” นายวิษณุกล่าว