ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ มีผล 1 ต.ค. ครม.แต่งตั้ง

ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ มีผล 1 ต.ค. ครม.แต่งตั้ง
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm

ครม. มีมติแต่งตั้ง “ณัฐพล รังสิตพล” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็น ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป แทน “กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์” ที่จะเกษียณอายุราชการเดือน ก.ย. 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม เป็น ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 แทน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2565

สำหรับ นายณัฐพล ปัจจุบันอายุ 52 ปี ถือเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่ 30

ขณะที่ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 30 มีนาคม 2513 จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา MBA จาก Southern Methodist University, USA ปริญญาเอก สาขา Engineering Management จาก Southern Methodist University, USA

ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์, ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ส่วนงานคณะกรรมการต่าง ๆ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารแผนงานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ และแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (สวทช.), กรรมการมูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม (มสอ.), กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.), กรรมการคณะกรรมการบริหารกรอบวิจัยด้านอุตสาหกรรม (สวทช.), กรรมการคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และกรรมการยุทธศาสตร์บูรณาการดำเนินงานของสถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ