THANA ผุด 4 โครงการใหม่ 2,500 ล้าน ตั้งเป้ายอดขาย-รายได้โตต่อเนื่อง

สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์

THANA เตรียมผุด 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ครอบคลุมลูกค้าทุกเซ็กเมนต์ ตั้งเป้ายอดขาย 1,800 ล้านบาท ใต้กลยุทธ์ THANA GREEN มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG เคาะปันผลปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท กำหนดจ่าย 9 พฤษภาคม 2567 

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THANA) เปิดเผยว่า ปี 2566 บริษัททำยอดขายได้ 1,623 ล้านบาท เติบโตขึ้น 201 ล้านบาท คิดเป็น 14.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่รายได้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ 1,048 ล้านบาท ในส่วนอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ 32.3% ถือว่ายังคงสามารถรักษาอัตราได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังกล่าวเสริมถึงผลการดำเนินงาน THANA Green ในปี 2566 ว่ามีการผลักดันภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้สามารถวัดผลได้ในทุกมิติ มุ่งเน้นการทำงานให้สอดคล้องกับ E-S-G ในทุกกระบวนการอย่างเข้มข้น เน้นตอบโจทย์ความคุ้มค่าและการสร้างคุณภาพที่ดีเพื่อการอยู่อาศัย และการใช้ชีวิต ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2567 ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายและแผนเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2567 บริษัทตั้งเป้ายอดขาย 1,800 ล้านบาท ยอดรับรู้รายได้ 1,400 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและขาย (โครงการต่อเนื่อง) จำนวน 9 โครงการ มูลค่า 4,000 ล้านบาท

เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ มูลค่า 2,500 ล้านบาท เป็นโครงการที่พัฒนาโดยธนาสิริ กรุ๊ป จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 400 ล้านบาท และโครงการร่วมทุนกับอนาบูกิ โคซัน จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 2,100 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีการขยายโครงการไปยังทำเลศักยภาพอื่น ๆ จากทำเลหลักนนทบุรี อาทิ โซนบางนาและสุขาภิบาล ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ตั้งแต่กลุ่มที่เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัว ถึงกลุ่มที่มีความมั่นคงทางรายได้

นายสุทธิรักษ์กล่าวว่า แม้ปี 2567 เป็นอีกปีที่ทำธุรกิจอยู่บนความท้าทายจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้านต่อเนื่องจากปีก่อนที่ส่งผลกระทบโดยตรง ทั้งผู้บริโภคที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย และบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่บริษัทพร้อมรับมือสภาวการณ์ต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังทุกด้าน และมองว่าบนความท้าทายนี้ยังมีโอกาสทางธุรกิจที่ได้ปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตเชิงตัวเลขแบบต่อเนื่องประมาณ 20-30 % ต่อปี

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/ 2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 อัตราหุ้นละ 0.068 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.040 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ 0.028 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567