ครม.ไฟเขียว “ทวี” นั่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน “สรพงศ์” เลื่อนขั้นนั่งอธิบดีกรมรางอายุน้อยสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ( 3 ธ.ค.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน

2. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมการขนส่งทางราง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการขนส่งทางราง ซึ่งเป็นอธิบดีมีอายุน้อยสุด 47 ปีและเป็นอธิบดีกรมรางคนที่2 ต่อจากนายสราวุธ ทรงศิวิไล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทางหลวง