กทม. ลุย “อุโมงค์ลอด” ถนนมหาราช-หน้าพระลาน

กทม. เริ่มย้ายต้นไม้ ขุดค้นทางโบราณคดีเดินหน้าอุโมงค์ทา … อ่านเพิ่มเติม กทม. ลุย “อุโมงค์ลอด” ถนนมหาราช-หน้าพระลาน